Projekt med Denys afsluttet

Siden marts har vi arbejdet sammen med Denys om et pipelineprojekt, hvor de har hyret Hölscher Jensen ind som underleverandører med ansvar for rådgivning, etablering og vedligeholdelse af grundvandssænkningen.

Til dette projekt har vi etableret 498 vakuum pumper, 46 sugespidsanlæg, 11 pumpeboringer og 4 sedimentations containere foruden næsten 7,5 km rørføring til at forbinde hele systemet og udlede det overskydende vand.

Den seneste måned har vi demonteret og fjernet vores sidste udstyr fra byggepladsen og vil gerne takke Denys for det tætte samarbejde gennem de sidste 9 måneder.

Er du grundvandstekniker og kunne være interesseret i at arbejde sammen med os, så læs mere her