Genbrug af eksisterende boringer

Hvert år bliver der lavet hundrede-, måske tusindvis at grundvandssænkningsboringer.

Boringerne benyttes i korte perioder ca. 6-9 mdr., hvorefter boringerne sløjfes, kabler og rør fjerne og området retableres til sin tidligere stand.

”Det er spild af gode boringer og ikke særligt bæredygtigt”, fortæller projektchef Jan Vognbjerg.

Hölscher Jensen tilbyder derfor sammen med vores moderselskab Hölscher Wasserbau GmbH, udviklet en patenteret løsning, hvor boringerne efter endt grundvandssænkning kan konverteres og udnyttes til varme og køleboringer i de kommende bygninger på grunden. Metoden er udviklet og patenteret af Hölscher Wasserbau GmbH.

Bygherren opnår en stor besparelse, da man kan genbruge de allerede eksisterende boringerne, samt alle de kabler og rør, der allerede er trukket ud til boringerne i anlægsfasen. Bygherren slipper således for udgiften for demontering af boringer, rør og kabler, samt genopgravning og retablering af arealerne.

Man skal ikke bortskaffe så meget skrot og grundvandssænkningen sørger for et langt bedre bidrag til bygningens CO2-regnskab.

”Hölscher Jensen kan hjælpe med en energiberegning og LCA-analyse, der viser hvor rentabelt det er for netop dit byggeri” udtaler direktør Thomas Nielsen.

Det kræver dog, at de geologiske forhold er velegnede, for at få optimal udnyttelse.