KONTAKT OS

Telefonisk kontakt: +45 28 88 01 12
Mandag-torsdag kl. 08.00-16.00, fredag kl. 08.00-15.00

Vagttelefon: (uden for normal telefontid) +45 21 37 40 93 eller +45 21 35 93 91

Hölscher Jensen A/S
Baldersbuen 38
2640 Hedehusene
CVR: 37 85 32 75

Mail: Firmahenvendelser, som ikke er personrelaterede, herunder jobansøgninger, kan fremsendes til Hölscher Jensens e-mailadresse: 
info@hj-as.dk

Fremsendelse af elektroniske fakturaer: Fakturaer udstedt til Hölscher Jensen A/S fremsendes som e-mail i PDF-format til faktura@hj-as.dk. Hver PDF-fil må kun indeholde én faktura inklusive eventuelle bilag.

Der kan fremsendes flere PDF-filer i samme e-mail. Det er et krav, at relevant projekt nummer og navn eller initialer på ordregivende person fremgår af fakturaen. Vores projekt numre starter med enten 600 eller 501.

Det er ordregiveren hos Hölscher Jensen, der har ansvaret for at oplyse korrekte faktureringsinformationer. Leverandøren har ansvar for, at de oplyste faktureringsinformationer fremgår korrekt og tydeligt på alle fakturaer. Såfremt der ikke fremgår et projekt nummer af fakturaen, risikerer fakturaen at blive afvist af HJ.

Ved spørgsmål kan bogholderiet kontaktes på vores hovednummer: +45 28 88 01 12