Vandbehandling

Rent drikkevand er en af de vigtigste ressourcer, vi har.

Derfor benytter vi førende procesteknologier for at beskytte vandmiljøets kvalitet og renhed.

Vores skræddersyede løsninger inden for grundvandsbehandling, rensning af vand fra byggepladser og behandling af procesvand er nogle af vores kernekompetencer.

Inden for grundvandsbehandling udfører vi udskilningssystemer, ionbytningsanlæg, automatiseringsteknologier, styring og måling, PLC-systemer samt betjening og vedligehold af disse.

Vi udfører også rensning af forurenede byggepladser ved hjælp af bundudskiftning, konventionel udgravning, avancerede inddæmningsteknologier samt grundvandsbehandling.

Desuden råder vi over deponiteknik og kan opsamle deponigas samt udføre opsamling og behandling af lossepladsperkolat.

Hvis du vil vide mere

Adm. Direktør Jan Vognbjerg
Tlf: +45 41 77 14 04