Online-monitering

Arbejder, der involverer udgravning i primært eller sekundært grundvandsmagasin kan variere meget i kompleksitet. Hvis omstændighederne kræver det, opsætter vi overvågningsudstyr.

Vi installerer overvågningssystemer tilpasset opgavens kompleksitet samt bygherres nødvendige rapporteringer.

Vores online-moniteringssystem er bygget på SCADA-systemet AQASYS, som er udviklet i Tyskland af firmaet Schraml GmBH. Det årelange samarbejde mellem vores moderfirma Hölscher Wasserbau og Schraml, har gjort det muligt at skræddersy SCADA-systemet til grundvandskontrol og vandbehandlingsprocesser.

Systemet anvendes mange steder i Europa og har været anvendt i Danmark blandt andet til overvågning og kontrol af grundvandet ved anlæg af Metro Cityringen.

I Hölscher Jensen kan vi modificere og programmere AQASYS in-house, og vi kan derfor imødekomme eventuelle fejl eller ønsker fra vores klienter.

Ydermere har vi fuld kontrol over visualiseringer, grafer, rapporter og data-eksportering for både klienter og vores egne folk. Vi kan således i løbet af få minutter ændre disse med henblik på at optimere driften.

AQASYS sikrer fuld transparens

AQASYS har et indbygget alarmsystem, hvor alarmer kan prioriteres og sendes til grupper baseret på disse prioriteringer. Hvis bygherren ønsker det, kan alarmer også dirigeres direkte til dem.

Alarmsystemet er tilgængeligt via en app samt via SMS og e-mail.

Der er fuld gennemskuelighed i AQASYS. Alle systemhandlinger logges, og alle alarmer og data arkiveres i de tidsintervaller, som bygherren ønsker.

Alt tidsrækkedata kan have fire alarmniveauer konfigureret med forskellige prioriteringer. Vi bliver altså straks alarmeret om, hvis et vandspejl bevæger sig ud af fokusområdet samt hvilket alarmniveau, der bliver brudt.

Der er tilknyttet en web-platform for nem, hurtig og ikke mindst sikker adgang til systemet for gæster og alarmberedskab. Det er altså ikke nødvendigt med en VPN-forbindelse eller lignende.

Al data deles selvfølgelig med klienten. Det sker enten via direkte forsendelse til ekstern FTP/SFTP eller via årlige, månedlige, ugentlige eller daglige rapporter, som både kan tilgås af klienten selv eller sendes efter aftale.

Download produktblad og læs mere her

Hvis du vil vide mere

Projektchef Rho Malik Loving
Tlf: +45 21 17 32 48