Reinfiltrering

Bygge- og anlægsprojekter under jorden kræver innovative og pålidelige løsninger, som skåner de naturlige ressourcer bedst muligt. Det gælder i høj grad også med hensyn til grundvandsteknik.

I forbindelse med byggeprojekter skal grundvandet sænkes på en måde, der påvirker de omkringliggende bygninger mindst muligt. Ved at bruge anlæg til reinfiltrering (reinfiltrationsboringer, dræn eller vores patenterede HW-DSI®-system) bliver det naturlige grundvandsniveau opretholdt, og risikoen for terrænsænkning forhindres.

Reinfiltreringsanlæg skåner desuden grundvandsressourcerne, så grundvandet kan sænkes uden bortledning af vand.

Vi kan tilbyde følgende
  • Fremstilling af reinfiltrationsbrønde, reinfiltrationdræn og reinfiltration ved hjælp af HW-DSI®.
  • Brug af de allermest moderne metoder og teknikker til minimering af påvirkning af grundvandsmagasinet.
  • Dokumentation for og kontrol af påvirkningen af grundvandsmagasinet (overvågning af grundvandet).
  • Styring af den ønskede påvirkning af grundvandsmagasinet ved hjælp af styre- og måleteknik med infiltrationsanlæg (vandspejl, vandvolumen, påfyldningsniveauer etc.)
  • Visualisering på pc, tablet og smartphone.
Hvis du vil vide mere

Adm. Direktør Jan Vognbjerg
Tlf: +45 41 77 14 04