Behandling af vand med PFAS-forurening

Hölscher Jensen A/S kan effektivt og miljømæssigt forsvarligt fjerne PFAS-forurening fra grundvand og spildevand.

Vi råder over en lang række forskellige oprensningsteknikker, og gennem vores tyske moderselskab Hölscher Wasserbau har vi adgang til mange års erfaring med at fjerne PFAS-forurening.
Vi kan med eget materiel og egne folk hjælpe jer hele vejen rundt – fra undersøgelse og rådgivning til rensning og dokumentation.

Som bygherre er du derfor sikker på at få den helt rette rådgivning og hjælp til at finde den optimale løsning til netop dit projekt – og dermed undgå dyre fejlløsninger.

Med Hölscher Jensen A/S er du sikret en stabil dansk samarbejdspartner med én fast kontaktperson, som indgår i et bredt samarbejde på tværs af Europa med førende virksomheder inden for oprensning af PFAS.

Et grønt alternativ

Vi har stort fokus på bæredygtighed, og vi kombinerer forskellige oprensningsmetoder og nyeste viden, når vi udfører oprensning af PFAS.

For at mindske CO2-forbruget anvender vi blandt andet produkter fremstillet af genbrugsmaterialer samt nye energibesparende metoder som Active Foaming til at fjerne PFAS.

I Hölscher Jensen producerer vi desuden en del af den strøm, vi bruger, med egne solpaneler og vindturbiner, ligesom den strøm, vi køber, naturligvis altid er grøn.

I designfasen udarbejder vi en LCA-analyse på de forskellige oprensningsmetoder til bygherren, som dermed kan vælge den mest bæredygtige helhedsløsning.

Vi kan rense følgende
  • Grundvand
  • Spildevand
  • Drikkevand
  • Jord
  • Slam

Vi løser både små og store opgaver med dansk projektledelse og tysk kvalitet og grundighed.

Vi er en del af et større internationalt netværk med erfarne sparringspartnere som Boskalis, Tjaden og Arcadis.

Alt efter forholdene og forureningsgrad, kan vi tilbyde flere forskellige løsninger til fjernelse af PFAS-stofferne. Vi har mange års erfaring med brugen af aktivt kul, men vi ser også et stort potentiale i Active Framing-teknikken.

Hvis du vil vide mere

Adm. Direktør Jan Vognbjerg
Tlf: +45 41 77 14 04

Se vores referencer her