Bæredygtighed

I Hölscher Jensen har vi fokus på bæredygtighed, og vi vælger altid bæredygtige og langsigtede løsninger, hvor det er muligt.

Vores drikkevand er en af vores mest vitale ressourcer. Men drikkevandet er i stigende grad belastet af nye pesticidfund. Det har vi i Hölscher Jensen kompetencerne til at gøre noget ved, og det er vores ambition at løfte grundvandsrensningen til et nyt niveau, der hidtil ikke er set i Danmark.

Hölscher Jensens styrke er, at vi kan trække på en bred erfaring fra både ind- og udland. Ved hjælp af bæredygtige oprensningsteknikker kan vi rense boringer uden brug af kemikalier samtidig med, at vi kan forlænge levetiden på eksisterende boringer ved at kombinere flere teknikker.

Bæredygtige løsninger og politisk fokus på grøn omstilling er en mulighed for at tænke nyt og gøre tingene bedre fremover – ikke kun når det drejer sig om drikkevand, men også i forbindelse med for eksempel nybyggeri.

Når man i dag bygger på en forurenet grund, laver man tit en simpel rensning og leder vand til kloakken med en stor udgift for bygherren. Men når vi har teknologien til at rense det forurenede vand til drikkevandskvalitet og dermed skåne miljøet, hvorfor skulle vi så ikke gøre det fremover?

I Hölscher Jensen bakker vi op om, at Danmark skal gøre sig fri af fossile brændstoffer som olie, kul og naturgas, og vi følger interesseret med i udviklingen af brint og brændselsceller som en afgørende brik i et fremtidigt energisystem baseret på vedvarende energi.

Vi er overbeviste om, at elbiler er fremtiden. El og brint er den vej, vi skal gå nu, og flere af os i Hölscher Jensen kører i dag i elbiler. Vi ser frem til, at også firmabiler og diverse maskiner i fremtiden bliver el- og brintdrevne.

Vi arbejder hele tiden på mere energi- og miljøvenlig håndtering af grundvandet og grundvandssænkning.

Vores udstyr kører allerede med en høj grad af automatiseret styring på grundvandssænkning og -rensning. Ved at programmere maskinerne til fx at returskylle om natten, kan vi energioptimere, når vi sænker og renser grundvand.

Hölschers Jensen og FN’s verdensmål
Vi bidrager hvor vi kan til en bæredygtig udvikling, og vi har fokus på FN’s 17 Verdensmål. Specielt mål nummer seks, som omhandler rent vand og sanitet og mål nummer syv, som angår bæredygtig energi, er relevante for os.

Rent vand er en af de vigtigste forudsætninger for sundhed. I Danmark er vi så privilegerede at have noget af verdens reneste drikkevand. Men vi er ved at løbe tør for det rene vand, så vi skal til at tænke i nye baner. Bæredygtige, nye baner, og vi undgår ikke en vis grad af rensning ude i fremtiden.

Og dér kan Hölscher Jensen bidrage.