Bæredygtighed

I Hölscher Jensen har vi fokus på bæredygtig udvikling, hvor særligt FN’s Verdensmål seks, omhandlende rent vand og sanitet, og syv, omhandlende bæredygtig energi er integreret i vores daglige arbejde.

Vores mål er at være de dygtigste inden for vores område, og nøgleordene i vores arbejde er grundighed, ordentlighed og fremsyn. Vi arbejder med en af verdens mest vigtige ressourcer: vand, og ønsker at være en aktiv medspiller til at sikre rent drikkevand til mange generationer i fremtiden. Derfor har vi tre pejlemærker, der altid et med i overvejelserne både før, under og efter et projekt:

  • Vi er innovative
    • vi opsøger aktivt viden om nye teknologier og/eller produkter der kan erstatte vores nuværende, gøre livet nemmere for ansatte og kunder samt nedbringe vores klimaaftryk.
  • Vi er ambitiøse
    • vi er dygtige og vi tør være ambitiøse på vegne af vores fremtidige drikkevand. Vi har ekspertise viden og høj kvalitet i såvel vores produkter som i udførelsen af arbejdsopgaver, der bliver brugt til at rådgive vores kunder til at implementere langsigtede løsninger med lavere klimapåvirkninger.
  • Vi efterlader vores projekter i bedre stand end vi fandt dem
    • Når vi bliver opmærksom på en mulig forbedring, af både teknologi, arbejdsgange, eller virkeligheden på et projekt – vil vi gerne sikre at vores færdige løsning bidrager positivt til miljøet.
C7T4632 scaled 1

Vores grundvand er noget af det vigtigste , vi har. Det er en livsvigtig ressource og noget, vi skal værne om.

Jan Vognbjerg
Adm. direktør, Hölscher Jensen

Vi arbejder hele tiden på mere energi- og miljøvenlig håndtering af grundvandet og grundvandssænkning. Hölscher Jensen vil gerne tilbyde helhedsorienterede, bæredygtige og langsigtede løsninger, hvor det er muligt. Vi ser den grønne omstilling som en mulighed for at tænke nyt og gøre tingene bedre fremover – ikke kun inden for drikkevand, men også inden for fx geoenergi, hvor man kan udnytte boringer efter endt grundvandssænkning til at installere geoenergi, der kan opvarme og nedkøle bygninger.

I Hölscher Jensen bakker vi op om, at Danmark skal gøre sig fri af fossile brændstoffer som olie, kul og naturgas, og vi følger interesseret med i udviklingen af brint og brændselsceller som en afgørende brik i et fremtidigt energisystem baseret på vedvarende energi.

Vi er overbeviste om, at elbiler er fremtiden. El og brint er den vej, vi skal gå nu, og flere af os i Hölscher Jensen kører i dag i elbiler. Vi ser frem til, at også firmabiler og diverse maskiner i fremtiden bliver el- og brintdrevne.

Rent vand er en af de vigtigste forudsætninger for sundhed. I Danmark er vi så privilegerede at have noget af verdens reneste drikkevand. Men vi er ved at løbe tør for det rene vand, så vi skal til at tænke i nye baner.

Og dér kan Hölscher Jensen bidrage.