Applebys Plads

Vandbehandling
Vi har udført vandbehandling i forbindelse med, at vi lavede grundvandssænkning ved opførelsen af beboelsesejendommen Applebys Plads på Christianshavn i København.

Vores patenterede vandrensningsteknologi sørgede for, at vandet blev renset med flere forskellige filtre undervejs.

Sideløbende har vi udført gravearbejder, forhindret oversvømmelser samt sikret en stabil undergrund for de omkringliggende ejendomme.

Applebys Plads er en seks etagers beboelsesejendom, som er bygget oven på en parkeringskælder.

Da området omkring byggepladsen består af bygninger fra Christian 4.s tid, var det ikke muligt at sænke det omkringliggende vandspejl. Desuden kunne det daværende design af parkeringskælderen ikke holde vægten af den nye ejendom. Derfor skulle der laves et nyt fundament samt nye vægge i den eksisterende parkeringskælder for at stabilisere vægten af den nye bygning.

To tredjedele af parkeringskælderen skulle fortsat være i brug under byggeprocessen. Idet den gamle kælder lå en halv meter under vandspejlet, ville vandstanden stige ved opbrud af det gamle fundament i kælderen. Derfor blev det Hölscher Jensens opgave at sikre kælderen imod oversvømmelse ved hjælp af grundvandssænkning.

Særligt pumpeudstyr og strategisk anlagte dræn pumpede tre til fem kubikmeter vand ud i kloakken i timen, imens det resterende vand blev holdt i skak i en såkaldt nulløsning, der sikrede, at de gamle bærende pæle konstant var under vand.

Vi har udført tre boringer for at få vandet fra grundvandsmagasinet ledt til vandrensningsanlægget og herfra ført ud i det omkringliggende område for at sikre de gamle bygninger på pæle.

Overfladevandet i parkeringskælderen har vi håndteret ved hjælp af lænsebrønde således, at vi kunne sikre de parkerede biler i den del af kælderen, der fortsat var i brug under byggeprocessen.

Hvis du vil vide mere
Projektchef Jan vognbjerg Tlf: +45 41 77 14 04