Krauseparken

Rensning af grundvand
På Østerbro i København udfører vi vandbehandling i forbindelse med anlæg af en nød- og ventilationsskakt i Krauseparken.
Vi har udført reinfiltrering af 95-100 procent af det oppumpede vand.
Arbejdet udføres som led i anlæg af Nordhavnsmetroen, som bliver en del af Metro Cityringen.

Hvis du vil vide mere
Projektchef Jan vognbjerg Tlf: +45 41 77 14 04