Behandling af procesvand

For os er det vigtigt, at drikkevandet behandles som den værdifulde ressource, det er.

Vi støtter jer med planlægning og realisering af anlæg til behandling af procesvand. I den forbindelse fokuserer vi især på den videre brug af grundvand fra saneringsprojekter. Fordi vi har de nødvendige ressourcer til brøndboring internt i Hölscher Jensen, kan vi også tilbyde at fremstille komplette brugsvandsanlæg.

Den individuelle planlægning og fremstilling af anlæg giver blandt andet mulighed for effektivt at udnytte grundvandet til andre processer. Det kan for eksempel være i dampgeneratorer, som kølevand til vandingsanlæg eller sågar som drikkevand.

Anlæggene designes med udgangspunkt i, hvilken vandkvalitet de pågældende projekter kræver.

Komponenter af høj kvalitet og processtyringsteknologier, der er udviklet internt hos os, sikrer stor driftssikkerhed på anlæggene.
Vi tilbyder desuden det allernyeste inden for fjernovervågning og online-dokumentation.

Vi udfører følgende:
• Partikeludskillelse
• Udfældnings-, flokkulerings- og filtreringsenheder
• Systemer til fjernelse af jern og mangan
• Ionbytningsanlæg
• Filtreringsanlæg med aktivt kul
• Desorbere
• Ultrafine filtreringssystemer
• Neutraliseringsenheder

Vi står altid til rådighed med rådgivning.

Download produktblad og læs mere her

Hvis du vil vide mere
Projektchef Jan vognbjerg Tlf: +45 41 77 14 04