IMG 2101 scaled

Opdatering fra Nordhavnstunnellen

Når man har ansvaret for Danmarks største grundvandssænkningsprojekt, er der rigtig mange elementer der hele tiden skal holdes styr på. Det har vi haft rygende travlt med, så vi sikrer vores bidrag til etableringen af Nordhavnstunnellen er udført med den højeste service og kvalitet. Læs med her og se hvor meget Hölscher Jensen faktisk har opnået de sidste måneder:

Udenfor byggepladsen:

· 61 ud af 62 nye reinfiltrationsboringer er etableret – den sidste er planlagt til næste uge, også kan vi fejre at alle boringer udenfor byggepladsen er færdige

· 10 ud af 10 eksisterende reinfiltrationsboringer er blevet rengjort og klar til brug

· 12 ud af 12 nye monitoreringsboringer er færdigboret

· 27 ud af 27 eksisterende monitoreringsboringer er rengjort, og når de sidste 5 dataloggere er installeret – er de klar til brug

· I alt 2117 boremeter er blevet boret udenfor byggepladsen!

· 15.635 meter rørføring er installeret, og inden udgangen af næste uge er de sidste tre rørbroer blevet sat op – så denne opgave også kan streges af listen

· For at komme i mål med alt ovenstående, er der ikke mindre end 76 myndighed tilladelser til gravearbejde og råden over vej der er kommet i hus

På byggepladsen – selve skakten:

· 40 ud af 89 pumpeboringer er etableret i skakten

· 15 ud af 36 observationsboringer

· I alt 1.305,5 boremeter er boret indenfor byggepladsen!

· 3.766 meter rørføring er installeret

· 2 vandbehandlingsanlæg med tilhørende sedimentationstanke og booster station er opsat, for at rense det oppumpede vand inden det reinfiltreres

· WaterCare vandbehandlingsanlæg er opsat, så det vand der bliver udledt til hav renses igennem med den nyeste teknologi

Vi er superstolte af hvor meget vi er kommet i mål med – og glæder os til at være færdig med etableringsfasen, så vi endelig kan påbegynde grundvandssænkningen og vores dygtige folk både kan få mere tid frigivet til at give den samme indsats og dedikation til vores andre projekter, og også holde noget velfortjent ferie.

Tak til By & Havn, Copenhagen Malmø Port, Toldstyrelsen, SN multiservice, Stark og alle de andre personer og virksomheder vi har haft dialoger med de sidste måneder. Jeres imødekommenhed og samarbejdsvillighed har været et kæmpe bidrag til hvor vi er nu – og vi glæder os til at fortsætte de gode dialoger og løsninger fremover.

Og en særlig tak til BESIX-MTH JV & Vejdirektoratet (VD) for det gode samarbejde – som vi glæder os til at udvikle endnu mere henover de kommende år. Husk at I altid kan følge med i nyhedsbrevet fra VD, hvor der løbende bliver delt om både små og store sejre på projektet!