Førstehjælp til Hørkær

Sådan hjælper vi gode kollegaer på Hørkær i Herlev.

Tscherning havde fået store problemer med indtrængende #vand i skråninger og bund, og de ringede og spurgte, om Hölscher Jensen kunne hjælpe – i en fart.

Mindre end 24 timer senere stod Hölscher Jensen på pladsen, klar med udstyr og parat til at hjælpe.

Vi havde taget flere sugespidser og vores spuleudstyr med, men da vi mødte et lerlag, måtte vi ændre planerne.

Der blev rekvireret boremotor og bor, Tscherning stillede gravemaskine med fører til rådighed og i samarbejde får vi sat 18 spidser og fik 2 pumper i gang.

Allerede dagen efter er vandstanden sænket så meget, at flydningen af sand fra siderne er stoppet.  Vandstanden er sænket en meter, men det er ikke nok, og yderligere sænkning med sugespidser vil tage meget lang tid.

Tscherning er presset på tid, så de beder os om at finde en løsning på at dræne udgravningen hurtigere. Vi mobiliserer endnu en pumpe med tilhørende rør, slanger og dræn. Tscherning bistår igen med gravemaskine og vi får i samarbejde etableret et vakuumdræn ca. 0,5 m under udgravningens bund, hele vejen rundt langs kanten. Da pumpen startes, ses effekten tydeligt, sandlagene drænes effektivt.

Onsdag morgen er udgravningen knastør og Tscherning fortsætter deres arbejde og kan påbegynde indbygningen af nye materialer.