Sugespidsanlæg

Vaccumdræn

MicroWell sugespidsanlæg fra Hölscher Wasserbau har især bevist deres værd i forbindelse med afvanding af byggegruber, der ikke er dybere end ca. 6 m. Disse anlæg er desuden meget velegnede til afvanding af små, flade byggegruber eller på byggepladser, hvor der er fokus på plads.

Installationen kræver et borehul med en diameter på ca. 110 mm, som kan udføres vha. straight-flush rotationsboring eller tørboring ned til en dybde på 8 meter.

Der indsættes et plastrør med en diameter på 50 mm centreret i det færdige borehul. Den nederste meter af røret er perforeret med huller på 0,3 mm i bredden. Det ringformede tomrum rundt om røret fyldes derefter op med filtergrus og forsegles med en lerspærre.

De enkelte sugespidser forbindes med vakuumslanger i pvc til et perifært samlerør. Kraftige vakuumpumper skaber et vakuum i samlerøret på op til -0,9 bar (13 psi). Vakuummet på pumpens indløbsside trækker vandet igennem sugespidserne og dræner og stabiliserer derved de omgivende jordlag.

Når anlægsarbejdet i udgravningen er gennemført, fjernes plastrøret, og borehullet fyldes op med inert materiale. Den udsædvanligt gode modstand mod udvaskning gør, at MicroWell sugespidsanlæg virker upåklageligt i næsten alle typer af aflejringer.