DSI Teknologi

Konventionelt re-infiltrationssystem
Gen-infiltrering af vand i grundvandsmagasignet udføres normalt ved hjælp af konventionelle infiltrationsbrønde. Udvinding af grundvandet kan være nødvendigt ved by- eller infrastrukturprojekter.

I henhold til den nødvendige nedsænkning og grundvands-magasinets egenskaber sænkes vandsstanden i det omkringliggende projekt. Ved (gen-) infiltrering af en tilsvarende mængde vand i det berørte grundvandsmagasign er det muligt at undgå en omfattende grundvandssænkning med dertil hørende negative bivirkninger, såsom sætningsskader i bygninger, samt udtørring af vådområder.

Konventionelle processer kræver et stort antal brønde for at opnå den ønskede infiltrations-strømningshastighed, omtrent det dobbelte af det antal, der kræves til den samme strømningshastighed ved afvanding.

DSI – En innovativ tilgang
Ud over konventionelle infiltrationsteknologier, såsom infiltrationsbrønde, giver den patenterede DSI-teknik (hw-DSI®) en alternativ måde til (gen-) infiltrering af grundvand. DSI-brønde er konstrueret med relativt små borediametre og relativt små filterdimensioner.

På trods af en relativt lille brønddiameter sammenlignet med konventionelle infiltrationsbrønde kan en betydeligt højere mængde vand infiltreres.

Ved den første DSI-boring i et nyt projekt dentificeres jordlag med høj hydraulisk evne ved at udføre en infiltrationstest.

Download produktblad og læs mere her.

Hvis du vil vide mere
Projektchef Jan vognbjerg Tlf: +45 41 77 14 04