Reinfiltreringsanlæg

Reinfiltreringsanlæg
Bygge- og anlægsprojekter under jorden kræver innovative og pålidelige løsninger, som skåner de naturlige ressourcer bedst muligt. Det gælder i høj grad også med hensyn til grundvandsteknik.

I forbindelse med byggeprojekter skal grundvandet sænkes på en måde, der påvirker de omkringliggende bygninger mindst muligt. Ved at bruge anlæg til reinfiltrering, dræn eller vores patenterede HW-DSI®-system bliver det naturlige grundvandsniveau opretholdt, og risikoen for terrænsænkning forhindres.

Reinfiltreringsanlæg skåner desuden grundvandsressourcerne, så grundvandet kan sænkes uden bortledning af vand.

Vi kan tilbyde følgende:
• Fremstilling af reinfiltrationsbrønde, reinfiltrationdræn og reinfiltrering ved hjælp af HW-DSI®.
• Brug af de allermest moderne metoder og teknikker til minimering af påvirkning af grundvandsmagasinet.
• Dokumentation for og kontrol af påvirkningen af grundvandsmagasinet (overvågning af grundvandet).
• Styring af den ønskede påvirkning af grundvandsmagasinet ved hjælp af styre- og måleteknik med infiltrationsanlæg
• Visualisering på pc, tablet og smartphone.

Download produktblad og læs mere her.