Vandafledningssystemer

Hölscher Jensen råder over et stort udvalg af rørudstyr, der sikrer, at vandet bliver afledt på optimal vis. Vi tilbyder rør – afhængigt af det aktuelle behov – med en diameter op til 800 mm og med en kapacitet fra 100 m³/h op til 5.000 m³/h.

Komplekse byggeprojekter i byområder, hvor det ikke altid er muligt at foretage afledninger under jorden, gør, at afledningen af grundvand via rørbroer har en stadig stigende betydning. Rørbroer sparer penge på projektet og minimerer gener for ledningsejere og beboere. Den patenterede Vario-support stålsøjle fra Hölscher Jensen gør det let at udligne de højdeforskelle, der kan forekomme, og der kan hurtigt etableres rørbroer på op til 25 meter over veje.

Ved større afledningsafstande kan anlægget udvides med trykforøgningsanlæg med transportmængder på op til flere tusinde kubikmeter i timen. Transportmængderne styres via frekvensstyrede pumper.

Download produktblad og læs mere her.

Hvis du vil vide mere
Projektchef Jan vognbjerg Tlf: +45 41 77 14 04