Horisontal grundvandssænkning

Horisontal grundvandssænkning anvendes fortrinsvis ved understøtningskonstruktioner og store, langstrakte byggegruber.

Det udføres ved, at man placerer dræn med en diameter på mellem 80 og 100 millimeter i en dybde på op til seks meter.

Drænene etableres ved, at en grøftegravemaskine med spændekæde fræser en rende, der er cirka 30 centimeter bred, i den ønskede dybde og automatisk placerer drænet i udgravningens bund. Den rende, der laves, fyldes op igen med det samme. I fastlagte dybder kan der samtidig fyldes filtergrus på i stedet for jord for at øge drænets filtreringskapacitet bed vanskelige jordforhold.

Det installerede de dræn sluttes derefter til en vakuumstempelpumpe, som skaber det undertryk, der skal til for at pumpe vandet op. Vakuumstempelpumpen kan generere et undertryk på op til 0,9 bar. Undertrykket gør, at vandet fjernes fra den tilstødende jord og via vakuumstempelpumpen og en udløbslinje føres frem til en vandrecipient.

Download produktblad og læs mere her.

Hvis du vil vide mere
Adm. direktør Thomas Nielsen Tlf: +45 27 25 65 49