Sugespidsanlæg

Dette anlæg er særlig velegnet til dræning af jord med lav permeabilitet og byggegruber med en dybde på indtil cirka fem meter. Sugespidsanlæg etableres ved at spule eller bore et borehul på cirka 110 mm ned til en dybde på otte meter. I midten af det færdige borehul placeres et plastrør med en diameter på 50 mm, som på den sidste meter er forsynet med slidser på 0,3 mm. Det ringformede rum fyldes derefter med filtergrus og forsegles med en lerspærre.

Et antal filtre sluttes til et samlerør ved hjælp af sugeslanger. I samlerøret skabes et undertryk, der kan være på indtil -0,9 bar ved hjælp af kraftige vakuumpumper. En del af det undertryk, der findes ved vakuumpumpens sugespidser, bruges til at løfte det oppumpede vand ud af filtrene. Den resterende del af undertrykket virker på den omgivende jord og sørger således for, at jorden drænes og stabiliseres.

Når byggeprojektet er afsluttet, trækkes plastrøret op igen, og borehullet fyldes op. Sugespidsanlægget er lavet, så de virker i alle jordlag, idet filterelementet i dets fulde længde er filterstabilt overfor den omgivende jord.

Download produktblad og læs mere her.

Hvis du vil vide mere
Adm. direktør Thomas Nielsen Tlf: +45 27 25 65 49