Grundvandsteknik SCADA

Anlægsarbejder under jorden kræver innovative løsninger, der er så skånsomme over for de naturlige ressourcer som muligt. Store projekter påvirker på forskellig vis det grundvandsmagasin, som de går ned i.

I forbindelse med et byggeprojekt er det derfor vigtigt, at grundvandet sænkes så lidt som muligt og i så kort en tidsperiode som muligt.

Når vi udfører grundvandssænkning, sammensætter vores afdeling for styring og måling selv de nødvendige kontrolsystemer, programmerer softwaren og sætter systemerne op på byggepladserne, så vores fageksperter efterfølgende selv kan betjene dem.

Det system, vi benytter til monitorering, styring og dataopsamling hedder SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), og det udmærker sig ved at kunne håndtere store processer på flere lokationer og over store afstande.

Vi tilbyder desuden vores kunder læseadgang til databasen, så de under hele forløbet har adgang til en transparent dokumentation af deres projekter.

Med SCADA kan vi garantere følgende:
• Minimering af påvirkningen af grundvandsmagasinet ved hjælp af de nyeste metoder og teknikker.
• Dokumentation for og kontrol med påvirkningen af grundvandsmagasinet (overvågning af grundvandet).
• Styring af den ønskede påvirkning af grundvandsmagasinet ved hjælp af flere forskellige ønskede værdier (vandspejl, vandvolumen, påfyldningsniveauer og så videre).
• Visualisering på pc, tablet og smartphone.
• Alarmhåndtering.

Download produktblad og læs mere her.

Hvis du vil vide mere
Projektchef Jan vognbjerg Tlf: +45 41 77 14 04