Transfertunnel T4

Brøndboring
Hölscher Jensen har udført grundvandssænkning ved Østerport Station i forbindelse med etableringen af Transfer Tunnel T4.

Transfer Tunnel T4 er en gangtunnel, der forbinder Østerport Station med den nye metrostation ved Østerport.

Grundvandssænkningen er foretaget ved etablering af trapper og elevatorer for at undgå oversvømmelser i området.

I forbindelse med grundvandssænkningen har vi udført brøndboringer. Disse boringer har været støbt inde i nogle speciallavede brønde.

Vi har under grundvandssænkningen haft grundpumper kørende under bundpladen og efterfølgende støbt pumper under. Vi har desuden etableret brønde som nødberedskab.

Under hele grundvandssænkningen har vi holdt ekstra øje med vandspejlet via vores overvågningssystem for at sikre, at der ikke skete oversvømmelser af banesporene og det øvrige område.

Hvis du vil vide mere
Adm. direktør Thomas Nielsen Tlf: +45 27 25 65 49