Sydhavns Metroen

Brøndboring
Hölscher Jensen A/S udfører grundvandssænkning i Københavns Sydhavn i forbindelse med etablering af Sydhavns Metroen.

Med Sydhavns Metroen bliver det sydlige København koblet til resten af metronettet i København og bliver en del af metrolinje M4.

Vi har udført i alt 275 brøndboringer på de fem metro-byggepladser Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg samt på det nye kontrolcenter for Metroen, der er beliggende i Sydhavnen.

Brøndboringerne har vi foretaget i forbindelse med grundvandssænkninger på de seks byggepladser, hvor vi tømmer byggepladserne for vand og sørger for, at de ikke bliver oversvømmede.

I forbindelse med vores arbejde på metro-byggepladserne har vi haft fem boremaskiner i gang på samme tid. Fra december 2018 og et år frem borede vi konstant døgnet rundt.

SCADA
Vi overvåger nøje vandspejlet rundt om selve byggepladserne af hensyn til de omkringliggende bygninger. Dertil råder over det mest moderne og avancerede udstyr.

Vi monitorerer og overvåger konstant for at sikre, at vandniveauet holder. Det gør vi ved hjælp af SCADA (Supervisory Control And Data Acquistition), som er fuldt automatisk system til monitorering, styring og dataopsamling. Det udmærker sig ved at kunne håndtere store processer på flere lokationer og over store afstande.

SCADA-systemet sørger for, at byggepladserne overvåges døgnet rundt, og systemet lukker ned, hvis vandet stiger for meget. En alarm giver besked til vores medarbejdere og sørger for at de kan være på stedet inden for kort tid, så oversvømmelser kan forhindres.

Hvis du vil vide mere
Adm. direktør Thomas Nielsen Tlf: +45 27 25 65 49