Thorsbro Vandværk

Brøndboring
Pesticider og forurening i grundvandet bliver jævnligt omtalt i de danske medier som en trussel mod rent drikkevand i fremtiden. En af årsagerne til forureningen er dårligt forseglede drikkevands- og grundvandsboringer.

Ved Thorsbro Vandværk i Ishøj har Hölscher Jensen udført overboring af tidligere forseglede grundvandsboringer, som ikke var forseglet efter nutidens høje standarder.
Overboringen er udført med en diameter, der er halvanden gange større end den oprindelige borediameter.

I forbindelse med udstøbningen har vi anvendt Hölscher Jensens patenterede forseglingsudstyr, som sikrer, at hele processen dokumenteres, og at HOFOR Blandingen ikke forsvinder ud i grundvandsformationen og lukker af for drikkevandet.

Processen med udstøbning og overboring blev særligt besværliggjort af de artetiske grundvandsforhold i området.
Thorsbro Vandværk indvinder årligt en million kubikmeter vand og er en vigtig del af vandforsyningen til København.
Siden 1908 har Thorsbro Vandværk leveret rent drikkevand til københavnerne og beboere i omegnskommunerne.

Hvis du vil vide mere
Adm. direktør Thomas Nielsen Tlf: +45 27 25 65 49