Fortkaj – Byggefelt 1.27

Grundvandssænkning
I Nordhavnen i København har Hölscher Jensen udført grundvandssænkning i forbindelse med anlæg af en forbindelsestunnel.

Tunnellen er 25 meter lang, og den forbinder Fortkaj og en parkeringskælder under den kunstigt anlagte ø Kronløbsøen.

Grundvandssænkningen har været et spændende og udfordrende projekt, idet tunnelen rammer parkeringskælderen seks meter under havets overflade.

Vi har desuden udført vandrensning i forbindelse med grundvandssænkningen.

Hvis du vil vide mere
Adm. direktør Thomas Nielsen Tlf: +45 27 25 65 49