Søndersø Vandværk

Grundvandssænkning
I forbindelse med en større ombygning af Søndersø Vandværk har Hölscher Jensen i en fagentreprise etableret og udført grundvandssænkning for HOFOR.

Hölscher Jensens arbejde omfattede samtlige leverancer og ydelser forbundet med etablering og drift af grundvandssænkningen. Herunder brøndboring, etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af vandbehandlingsanlæg.

Søndersø Vandværk er HOFORs næststørste vandværk. I forbindelse med en modernisering af vandværket har man installeret et blødgøringsanlæg, så en del af kalken bliver fjernet fra drikkevandet.

Hölscher Jensen har i den forbindelse udført geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser. Arbejdet omfattede tre boringer samt korte pumpeforsøg og slugtests samt miljøanalyse af vandprøver. Dertil kommer geologiske bedømmelser af prøver samt klassifikationsforsøg.

Siltbuster sikrer miljøvenlig vandrensning
Under opførelsen af det nye Søndersø Vandværk, har det gamle vandværk været fuldt funktionsdygtigt.

Det har også været muligt at leve op til bygherrens og vores egen miljøvenlige profil ved at anvende en Siltbuster-enhed til vandrensningsprocessen. Siltbuster er en enhed, som Hölscher Jensen har patent på at udleje i Danmark. Den kan fjerne sedimenter helt ned til en størrelse på 16 mikrometer ved 50 kubikmeter i timen. Det gør det muligt at fjerne skadelige sedimenter som sand og ler fra det udledte vand. Det er til stor gavn for Søndersøs fisk og fauna, som ellers ville lide under de mængder af sedimenter, der findes i det udledte vand.

Vores arbejde på Søndersø Vandværk omfattede desuden etablering af alle nødvendige rørføringer og ledninger samt etablering af styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg. Dertil kommer drift af vandbehandlingsanlæg, inklusive montering.

Hvis du vil vide mere
Adm. direktør Thomas Nielsen Tlf: +45 27 25 65 49