Sydhavns Metroen

Grundvandssænkning
Hölscher Jensen udfører grundvandssænkning i Københavns Sydhavn i forbindelse med etablering af Sydhavns Metroen.

Med Sydhavns Metroen bliver det sydlige København koblet til resten af metronettet i København og bliver en del af metrolinje M4.

Vi udfører grundvandssænkning på de fem metro-byggepladser Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg samt på det nye kontrolcenter for Metroen, der er beliggende i Sydhavnen.

Vi er på hver af de seks byggepladser i cirka tre år, hvor vi sørger for at vandniveauet holdes nede, og byggepladserne ikke bliver oversvømmede.

Vi overvåger også nøje vandspejlet rundt om selve byggepladserne af hensyn til de omkringliggende bygninger. Dertil råder vi over det mest moderne og avancerede udstyr SCADA, som står for Supervisory Control And Data Acquistition. Det er et fuldt automatisk system til monitorering, styring og dataopsamling. Det udmærker sig ved at kunne håndtere store processer på flere lokationer og over store afstande.

Forurenet vand renses undervejs
SCADA-systemet sørger for, at byggepladserne overvåges døgnet rundt, og systemet lukker ned, hvis vandet stiger for meget. En alarm giver besked til vores medarbejdere og sørger for at de kan være på stedet inden for kort tid, så oversvømmelser kan forhindres.

Forud for grundvandssænkningerne har vi udført 275 boringer på de seks byggepladser, hvor vandet i undergrunden er forurenet. Vi pumper vandet op og udfører selv vandbehandling, hvor vandet renses og pumpes tilbage i jorden, så det kan benyttes til drikkevand.

De fem nye metrostationer og kontrolcentret åbner i 2024. Indtil da sørger vi for, at vandspejlet holdes nede, og det forurenede vand bliver renset.

Hvis du vil vide mere
Adm. direktør Thomas Nielsen Tlf: +45 27 25 65 49