Højtydende brøndregenerering

Bedre ydelse til individuelle krav
Vores højtydende brøndregenerering (HBR) er garant for en effektiv rensning af vertikale og horisontale filterbrønde, uanset om det bruges i nye bygninger eller eksisterende brønde (brøndsanering). Takket være kombinationen af et ekstraktionskammer med en ekstremt høj ydelse (der anvendes i bevægelse eller i delafsnit), og om nødvendigt brug af avanceret og miljøvenlig impulsteknik, er vi i stand til at reagere optimalt på mange forskellige individuelle krav og forhold ved den aktuelle brønd.

Brøndanalyse – individuel og omfattende
Hver eneste højtydende afsanding starter med en brøndanalyse. Denne analyse skal vurdere alle data om placering, jordbundsforhold og brøndens tilstand grundigt. Kammersystemet, ønskede mål, gennemstrømningshastighed for kamret samt brugen af frekvensstyret impulsteknologi fastlægges for det enkelte tilfælde og sammenfattes i en driftsplan. Denne driftsplan giver en relativt sikker rentabilitetsvurdering forud for gennemførelsen.

Vores mål: Effektiv opfangning af sand – planlagt og styret
Hvordan sikrer vi dette? Ved at anvende innovative teknologiske udviklinger af de intensive ekstraktionskamre som det dobbelte stempelkammer, der kun bruger vand og derfor er miljøvenligt, og hypop-impulsteknologien og derigennem opnå optimale resultater. Den kontinuerlige overvågning og kontrol af de udledte faste partikler ved hjælp af en speciel gennemstrømsmåling og periodisk prøvetagning giver jer en konsistent og gennemsigtig implementering af driftsplanen.

De vigtigste fordele
Innovativ dobbelt stempelkammerteknik, der giver en optimal filterrengøring
Målrettet fjernelse af partikler som f.eks. småt bundfald eller hydrokemiske aflejringer (jern og mangan) fra sprækkerne i brøndfiltret og porene i grundvandsmagasinet. Dette kræver en tilstrækkelig høj hastighed på vandet ind og ud af porene. Et symetrisk dobbelt stempelkammer eller stempelgabskammer, afhængigt af kravene, gør det til en effektiv og verificerbar metode til fjernelse af partikler, der forstyrrer hydraulikken fra porene i grusfiltret og grundvandsmagasinet. Slanger, der forbinder øverste og nederste del af det dobbelte stempel-/stempelgabskammer, ikke ekstraktionskammeret, sikrer en trykbalance, der er garant for en ensartet gennemstrømning rundt om kammeret. Det respektive kammer kan bruges i en position, hvor det bevæges op og ned eller i en fast position, hvor det flyttes afsnit for afsnit.

Kontinuerlig partikelmobilisering ved hjælp af hypop-impulsteknologi
Under den intensive ekstraktion med den dobbelte stempelkammerteknik genereres store mængder af justerbare vandimpulser. Dette sker på en miljøvenlig måde uden kemikalier eller sprængstoffer, hvilket formindsker aflejringer i porene, der forstyrrer hydraulikken. De løsnede aflejringer bortledes ved, at kornbroerne hele tiden løftes. Hyppigheden af impulserne justeres inden start af arbejdet i forhold til brøndens karakteristika.

Vores “indirekte” hypop-impulsteknologi har endvidere en rengøringsfunktion omkring brønden. Det er ikke nødvendigt at flytte på grusfiltret i forhold til geologien, fordi vanddyserne sænkes vertikalt i stedet for horisontalt ned i brøndøret. Udligningsrørene, som forbinder den nederste og øverste del af det dobbelte stempelkammer, sikrer, at trykbølgen udvides, så den også går op over det dobbelte stempelkammer.

Download produktblad og læs mere her.

Hvis du vil vide mere
Projektchef Jan vognbjerg Tlf: +45 41 77 14 04