Dybe brønde

Dybe brønde anvendes til grundvandssænkning. Brøndene fremstilles ved hjælp af et borehul med en diameter på mellem 300 og 2.000 mm og en dybde på alt fra nogle få meter til flere hundrede meter. Borehullet kan, afhængigt af diameteren, geologien og dybden, etableres ved hjælp af tørboring eller skylleboring. Efterfølgende udvides borehullet med en filterrørledning til en brønd, og det ringformede rum fyldes med filtergrus. Det ringformede rum forsegles desuden med en lerspærre. Grundvandet indvindes ved hjælp af en flertrins-dykpumpe, der installeres i den færdige brønd. Pumpen leder grundvandet ind i en vandrecipient og sænker derved vandspejlet til den ønskede dybde.

Dybe vakuumbrønde
Dybe vakuumbrønde anvendes til grundvandssænkning på steder, hvor jorden er svær at trænge igennem. Dybe vakuumbrønde er effektive ved permeabilitetskoefficienter [kf] på mellem 1×10-5 m/s og 1×10-7 m/s. De etableres ved hjælp af et borehul med en diameter på mellem 300 mm og 700 mm og en dybde på indtil 50 meter. Borehullet kan, afhængigt af diameteren, geologien og den ønskede dybde, etableres ved hjælp af tørboring eller skylleboring.

Efterfølgende udbygges borehullet med en filterrørledning til en brønd, og det ringformede rum fyldes med filtergrus. Det ringformede rum forsegles desuden med en lerspærre. Grundvandet indvindes ved hjælp af en flertrins-dykpumpe, der installeres i den færdige brønd. Pumpen leder grundvandet ind i en vandrecipient og sænker derved vandspejlet til den ønskede dybde.

Dybe vakuumbrønde påføres endvidere undertryk fra brøndens øverste kant. Undertrykket frembringes ved hjælp af en vakuumpumpe og kan være på op til 0,9 bar. Undertrykket giver en hurtigere og mere vidtrækkende dræning og stabilisering af det omkringliggende jordlag ved jord med lav permeabilitet.

Download produktblad og læs mere her.

Hvis du vil vide mere
Adm. direktør Thomas Nielsen Tlf: +45 27 25 65 49