Helsingør Fjernvarmeanlæg

Grundvandssænkning
Hölscher Jensen har udført grundvandssænkning i forbindelse med opførelsen af et nyt og mere klimavenligt fjernvarmeanlæg i Helsingør.

Vi udførte grundvandssænkningen med frekvensstyrede pumper, som optimerer pumpedriften i forholdt til strømforbruget. Det var således muligt for os – i overensstemmelse med vores miljøvenlige profil – at rense vandet yderligere end de opstillede krav fra kommunen.

Til rensningsprocessen opstillede vi en sedimentationscontainer på 25 kubikmeter med indbygget olieudskiller og sandfang.

Containeren blev designet til en flow-rate på op til 30 kubikmeter i timen.

Sandfanget virker ved, at vandet ledes over det første skot, hvor de tunge partikler bundfældes ved hjælp af tyngdekraften. Dernæst føres vandet under det næste skot i olieudskilleren, hvor vandet flyder ovenpå og fanges. Olieniveaet tjekkes ugentligt ved visuelt tilsyn.

Hvis du vil vide mere
Projektchef Jan vognbjerg Tlf: +45 41 77 14 04