Rådgivning

Omfattende servicepakke

Den omfattende servicepakke, som vi tilbyder, omfatter kunderådgivning i forbindelse med din specifikke applikation med hensyn til grundvandsmodellering, vandbehandling, miljøteknik og processtyringsteknologier. Vi bruger de nyeste og mest avancerede løsninger inden for udstyr og software og yder support fra projektplanlægningsfasen og fremefter med realistiske grundvandsberegninger, der sikrer en hurtig projektgennemførelse.

Vores udbud af rådgivningsydelser omfatter:

  • Grundvandsmodellering i forbindelse med vandspejlssænkning og reinfiltration
  • Grundvandsmodellering til reinfiltration vha. HW-DSI-systemet
  • Planlægning af brønde og perifære systemer
  • Planlægning af brøndsanering
  • Planlægning af vandbehandlingssystemer
  • Grundvandsovervågning med fjerndataoverførsel og visualisering på pc/tablet/smartphone
  • Prøvetagning og analyser igennem hele projektforløbet