Når det skal være renere end drikkevand

Det er vigtigt for os, at drikkevand behandles som den værdifulde ressource, det er. Hölscher Jensen a/s støtter Jer ved planlægning og realisering af anlæg til behandling af procesvand. Vi fokuserer i den forbindelse især på den videre brug af grundvand fra saneringsprojekter. Fordi vi har de nødvendige ressourcer til brøndboring internt i firmaet, kan vi også tilbyde at fremstille komplette brugsvandsanlæg.

Vores udvalg af ydelser omfatter:

  • Partikeludskillelse
  • Udfældnings-, flokkulerings- og filtreringsenheder
  • Systemer til fjernelse af jern og mangan
  • Ionbytningsanlæg
  • Filtreringsanlæg med aktivt kul
  • Desorbere
  • Ultrafine filtreringssystemer
  • Neutraliseringsenheder

Den individuelle planlægning og fremstilling af anlæg giver for eksempel mulighed for effektivt at udnytte grundvandet til andre processer, f.eks. i dampgeneratorer, som kølevand til vandingsanlæg eller sågar som drikkevand. Anlæggene designes i den forbindelse med udgangspunkt i, hvad der kræves med hensyn til vandkvalitet. Brug af komponenter af høj kvalitet og processtyringsteknologier, der er udviklet internt hos os, sikrer stor driftssikkerhed på anlæggene.

Vi tilbyder desuden det allernyeste inden for fjernovervågning og online-dokumentation. 

Vi står gerne til rådighed med rådgivning.