Innovation

Vi minimerer dine omkostninger

Vores mål som serviceleverandør er at skabe konkurrencefordele - for os og for jer. Vi er derfor konstant på udkig efter forbedringer og yderligere udviklingspotentiale i forbindelse med vores produkter og processer. Den erfaring, vi løbende indhenter i forbindelse med vores projektopgaver og - ikke mindst forslagene fra og behovene hos vores kunder - giver input til innovativ udvikling.

Vi har skabt et forskningsteam, der har gjort det til deres udtalte mission at forstå og implementere nye ideer. Teamet består af eksperter fra flere forskellige områder, der evaluerer det potentiale, der ligger i de foreslåede forbedringer, uanset om de kommer fra vores kunder eller internt. Forbedringer med lovende fordele forfines med lige dele kreativitet og knowhow og omdannes til virkelighed:

  • Styreteknologier: Avancerede PLC-styrede teknologier med computerstyrede sensorer og frekvensstyrede pumper giver maksimale fordele med hensyn til omkostningseffektivitet, driftssikkerhed og miljøbeskyttelse.
  • Pumpeudviklingssystem: Bruges til regenerering af brønde samt vurdering af den hydraulisk ledningsevne og indholdet af sand i overensstemmelse med standarder fra den Europæiske brancheforening. Overvågning af grundvandsniveauet med dataoverførsel eller vha. GPRS-fjernstyret PLC, uafhængigt af elforsyningsnettet og uden strømgenerator takket været vores hybridmodul med batteri, der oplades vha. vores kombinerede solpaneler/vindkraftanlæg.

  • DSI (jetstrøms-vakuuminfiltrationssystem): Patenteret proces til infiltrering af vand til et ledende grundvandsmagasin, f.eks. for at gennemføre en grundvandssænkning, uden at der skal ledes grundvand væk

  • Hydrocyklon: Udnyttelse af centrifugalkraft til acceleration af bundfældning og hurtig adskillelse af faste partikler og vand.

  • MiP -mur: En lodret fundamentsmur, der laves ved at blande forskellige jordlag, samtidig med at der indsprøjtes en cementblanding. Kan fremstilles i dybder på indtil 6 meter. HW-Backreamer: Vores patenterede anlæg til fjernelse af aflejringer, der skyldes skylleboringer i grundvandsmagasiner med finkornede løse sten. HW-backreameren skræller denne "filterkage" af i definerede afsnit af borehullet, hvilket forbedrer brøndens kapacitet væsentligt

Se HW-DSI-produktsiden for yderligere oplysninger