Helsingør Fjernvarmeanlæg

Grundvandssænkning
Hölscher Jensen har udført grundvandssænkning i forbindelse med opførelsen af et nyt og mere klimavenligt fjernvarmeanlæg i Helsingør.

Vi udførte grundvandssænkningen med frekvensstyrede pumper, som optimerer pumpedriften i forholdt til strømforbruget. Det var således muligt for os – i overensstemmelse med vores miljøvenlige profil – at rense vandet yderligere end de opstillede krav fra kommunen.

Hölscher Jensen overholder altid deres aftaler. Vi arbejdede sammen første gang på Helsingør Fjernvarmeanlæg, og det samarbejde forløb så godt, at vi siden har arbejdet sammen på en række projekter. Jeg kan absolut anbefale Hölscher Jensen.

Hasan Al-Najar, Barslund

Til rensningsprocessen opstillede vi en sedimentationscontainer på 25 kubikmeter med indbygget olieudskiller og sandfang.

Containeren blev designet til en flow-rate på op til 30 kubikmeter i timen.

Sandfanget virker ved, at vandet ledes over det første skot, hvor de tunge partikler bundfældes ved hjælp af tyngdekraften. Dernæst føres vandet under det næste skot i olieudskilleren, hvor vandet flyder ovenpå og fanges. Olieniveaet tjekkes ugentligt ved visuelt tilsyn.

Hvis du vil vide mere
Adm. direktør Jan vognbjerg Tlf: +45 41 77 14 04