Dybe brønde

Afvanding af byggeplads

Dybe brønde anlægges ved at bore et borehul med en diameter på mellem 300 og 2.000 mm, der kan være alt fra nogle få meter til flere hundrede meter i dybden. Afhængigt af diameteren kan borehullet udbores ved hjælp af et trykluftsbor eller et straight-flush rotationsbor. Borehullet bores ud og fores derefter med et brøndfilter-/foringssæt. Det ringformede tomrum omkring enheden fyldes med grus.

Der placeres en bentonitforsegling over grusmaterialet for at forhindre, at der trænger overfladevand eller snavs ned i borehullet. Grundvandet indvindes ved hjælp af en flertrins-dykpumpe, der er installeret i den færdige brønd. Afledningsledninger fører grundvandet til et udløbspunkt ved overfladen og sænker derved vandspejlet til den ønskede dybde.

 

Dybe vakuumbrønde

Dybe vakuumbrønde bruges til styring af grundvandet i områder, hvor jorden er svær at trænge igennem. Dybe vakuumbrønde er effektive at bruge i grundvandsmagasiner med permeabilitetskoefficienter [k] på mellem 1x10-5 m/s og 1x10-7 m/s. De oprettes ved at bore et borehul med en diameter på mellem 300 mm og 700 mm og en dybde på indtil 50 m.

Afhængigt af geologien på byggepladsen og den ønskede dybde kan borehulles laves ved hjælp af tørboring eller straight-flush rotationsboring. Borehullet udstyres derefter med et brøndfilter-/brøndforingssæt. Det ringformede tomrum omkring enheden fyldes med grus. Der placeres en bentonitforsegling over grusmaterialet for at forhindre, at der trænger overfladevand eller snavs ned i borehullet.

Grundvandet indvindes ved hjælp af en flertrins-dykpumpe, der er installeret i den færdige brønd. Afledningsledninger fører grundvandet til et udløbspunkt ved overfladen og sænker derfor vandspejlet til den ønskede dybde.

Bortledningen af grundvand understøttes af en delvis påføring af vakuum fra en vakuumpumpe ved brøndens øverste kant. Det opnåede vakuum kan være på op til 0,9 bar (13 psi). Vakuum giver en hurtigere og mere vidtrækkende dræning selv i jord med lav permeabilitet og stabiliserer derfor de omkringliggende jordlag.