Vandafledningssystem

Et stort udvalg af udstyr

Udover forskellige teknologier til udvinding af grundvand spiller afledningssystemer til bortledning af vand også en vigtig rolle i grundvandshåndteringen. Hölscher Jensen har et stort udvalg af udstyr til rådighed, hvilket sikrer en optimal bortledning af udvundet grundvand. Vi tilbyder rørsystemer med diametre på fra 150 mm til 800 mm, der kan håndtere bortledningsmængder i forhold til kravene på den respektive byggeplads.

Ofte kan der ikke anlægges plane bortledningsledninger i byer, og man bruger derfor mere og mere rørbroer i komplekse bymiljøer. Den patenterede Vario-Support-teknologi, der tilbydes eksklusivt hos Hölscher Jensen, giver mulighed for at anlægge hurtige og pålidelige rørbroer med en rækkevidde på op til 25 meter henover skråninger, veje eller andre forhindringer.

Anlægget kan forsynes med boosterpumpestationer, hvis det er nødvendigt, - f.eks. ved lange linjer eller stejle overgange - så det kan omsætte de bortledningsmængder, der kræves på den enkelte byggeplads. Afstrømningen styres ved hjælp af frekvenskontrollerede pumper.