Reinfiltrationsanlæg

Den pålidelige løsning

Grundvandshåndtering ved anlægsarbejde under jorden kræver innovative og pålidelige løsninger, der bevarer de naturlige ressourcer. Sænkning af grundvandspejlet under byggepladser skal gøres på en måde, der påvirker de omkringliggende bygninger mindst muligt. Brugen af anlæg til reinfiltration (reinfiltrationsboringer, dræn eller vores patenterede HW-DSI® jetstrøms-vakuuminfiltrationssystem) opretholder det naturlige grundvandsniveau på afstand af byggepladsen og forhindrer derved risikoen for terrænsænkning. Anlæg til tilbagepumpning bevarer desuden grundvandsressourcerne ved at eliminere behovet for bortledning af vand fra byggepladsen.

Vores udvalg af anlæg til denne sektor omfatter:

  • Brønde til tilbagepumpning, reinfiltrationsdræn og HW-DSI tilbagepumpningsanlæg
  • Avancerede processer og teknologier, der minimerer forstyrrelser af grundvandsmagasinet
  • Dokumentation for og kontrol med påvirkningen af grundvandsmagasinet (grundvandsovervågning)
  • Kontrollerede effekter (vandspejlets niveau, påfyldningsniveauer osv.) i grundvandsmagasinet vha. avancerede PLC- og infiltrationsteknologier
  • Visualisering på pc/tablet/smartphone