Grundvandsteknik

Produkter og ydelser:

Grundvandsteknik SCADA


Anlægsarbejde under jorden kræver ofte innovative løsninger, der skåner vores naturlige ressourcer, navnlig i forbindelse med grundvands teknik, da sådanne projekter påvirker det omgivende grundvandsmagasin på forskellig vis. Det tidsrum, hvori vandspejlet er sænket, skal minimieres, og vandspejlssænkningen skal være så lille som muligt i forhold til betingelserne på den respektive byggeplads.

Vores afdeling for styring og måling har den viden og de ressourcer, der er nødvendige for at etablere de nødvendige kontrolsystemer, programmere deres software og sætte dem op på byggepladsen, så vores faglige eksperter kan betjene dem selvstændigt. Vi giver desuden kunden adgang til byggepladsens database, hvilket sikrer en transparent dokumentation i alle faser af projektet.

Vores serviceydelser:

  • Reduktion af forstyrrelserne i grundvandsmagasinet ved hjælp af avancerede processer og teknologier 
  • Dokumentation og kontrol med påvirkningen af grundvandsmagasinet 
  • Kontrol med de ønskede effekter (med hensyn til vandspejl, vandvolumen, påfyldningsniveauer osv.) i grundvandsmagasinet
  • Visualisering på PC/tablet/smartphone