Case: Langvad Å

Den eksisterende betonstøbning i bunden af broen udskiftes og der støbes en ny skal i brohvælvningen. I forbindelse med broprojektet var det nødvendigt, at overpumpe Langvad Å for at kunne udføres en korrekt støbning samt håndtere indsivende grundvand med sugespidser.

Det var et krævende projekt, da der skulle overpumpes cirka to m2/s og der blev installeret 16 sugespidser med vakuumpumpe for at fjerne indtrængende vand fra bunden og siderne. For at sikre en optimal og stabil drift blev strømforsyningen sikret med en backup nødstrømsgenerator med alarmovervågning samt 24 timers vagtordning, hvis der skulle ske nedbrud.

Da vandvandstanden i åen er varierende blev der installeret en niveausensor med frekvensomformer for at holde et konstant vandspejl i åen og ikke pumpe denne tør for vand.