Geotermi

Udnyttelse af jordens kulde og varme

Geotermisk boring er processen, hvorved brønde bores i jorden for at udnytte enten jordens kulde eller varme. Hölscher Jensen specialiserer sig i et system, der bruger dybe grundvandsmagasiner som et medie for varmelagring, hvor energien kanaliseres i brønde, så den kan anvendes senere. For eksempel kan sommervarme, der absorberes af en bygning, blive lagret og genanvendt om vinteren via centralvarme, mens vand der nedkøles om vinteren ligeledes kan blive lagret til aircondition om sommeren. Derved muliggøres en lukrativ cirkel af vedligeholdig indendørs varmeregulering. Dette varmelager kan klassificeres under termisk energilagring i grundvandsmagasiner og termisk brøndenergi lagring, hvor den sidste ofte refereres til som jordkilde varmepumpe.

Et andet system, der kan anvendes, kaldes hydrotermisk energi. Temperaturdifferensen mellem overfladevand i forskellige sæsoner kan blive brugt til at varme eller afkøle bygninger ved at bruge kombinationer af tilstedeværende teknikker. Ved at anvende disse teknikker kan en overfladevands-pumpestation dedikeret til vandstyring blive til et kraftværk for vedligeholdig energi. Udtrækkelsen af varme fra overfladevand giver ydermere postive effekter på vandkvalitet og kan forebygge botulisme og algefremkomst.

Hölscher Jensen kan tilbyde design, boring arbejde samt installation af disse systemer.