Grundvandshåndtering

Vi laver softwaren

Anlægsarbejde under jorden kræver ofte innovative løsninger, der skåner vores naturlige ressourcer, navnlig i forbindelse med grundvandshåndteringen, da sådanne projekter påvirker det omgivende grundvandsmagasin på forskellig vis.

Det tidsrum, hvori vandspejlet er sænket, skal minimeres, og grundvandssænkningen skal være så lille som mulig i forhold til betingelserne på den aktuelle byggeplads. Vores tekniske afdeling har den viden og de ressourcer, der skal til for at sammensætte de nødvendige kontrolsystemer, programmere softwaren og installere systemerne på byggepladsen, hvorefter vores faglige eksperter kan overtage betjeningen. Vi giver desuden kunden adgang til byggepladsens database, hvilket sikrer en transparent dokumentation i alle faser af projektet.
 Vores udbud af ydelser og teknologier omfatter:

  • Reduktion af forstyrrelserne i grundvandsmagasinet vha. avancerede processer og teknologier
  • Dokumentation af og kontrol med påvirkningen på grundvandsmagasinet (grundvandsovervågning)
  • Kontrol med de ønskede effekter (med hensyn til vandspejl, vandvolumen, påfyldningsniveauer osv.) i grundvandsmagasinet
  • Visualisering på pc/tablet/smartphone
  • Alarmhåndtering