Brøndboring

Skræddersyede design

Kreativ, fleksibel og pålidelig - det er de ord, der beskriver vores måde at arbejde på. Vi skaber praksisorienterede løsninger - fra små projekter til komplekse megasystemer, der opfylder alle krav i brøndgravningssektoren.

Vores tværfaglige team af eksperter bestående af ingeniører, geologer og brøndborere udarbejder skræddersyede design, som de omsætter med stor omhyggelighed og professionel omhu. Vores knowhow og erfaring giver kunderne overbevisende fordele. Boring af brønde til udvinding af grundvand, undersøgelsesbrønde til vandindvinding og brøndudvikling er bare nogle få eksempler på vores brede udvalg af ydelser, der kan inddrages til det aktuelle job.

Oversigt over ydelser:

 • Anlæggelse af brønde til frisk vand, mineralvand og procesvand
 • Afvandingsbrønde
 • Geotermiske brønde og tilhørende driftsudstyr
 • Installation af permanent brøndforing til dybe brønde
 • Forundersøgelser af dæmningssted
 • Pumpetest
 • Brøndrenovering
 • Genboring af eksisterende brønde
 • Sanering af brønde
 • Brøndinspektion
 • Sløjfning af brønd
 • Turnkeyløsningern

Boreteknik:

 • Foret boring med en stor diameter indtil 2 m med borehammer (grab) RCD, sugeboring med slampumpe indtil 110 m i dybden
 • RCD, sugeboring (Air-Lift) med en diameter på 1200 mm, indtil 600 m i dybden
 • Foret boring med lille diameter indtil 419 mm med skruesnegl
 • DTH-boring indtil 300 meter i dybden
 • Slagkerneboring indtil 300 meter i dybden
 • Wireline-kerneboring indtil 300 meter i dybden
 • Direkte skylleboringe

Brøndregenerering

 • Mekanisk
 • Hydromekanisk
 • Kemisk

Alle ovennævnte ydelser inkluderer servicearbejde og kamerainspektioner.

Sanering af brønde

 • Forsegling af brøndrørsforbindelser
 • Installation af brøndrør i foringer
 • Installation af indvendige brøndreparationssæt
 • Efterfølgende forsegling af hulrum i grusfiltret/det ringformede mellemrum

Brøndafslutning

 • Cementskakter
 • Præfabrikerede cementelementer over jorden
 • Polyesterhuse
 • Isoleret stålbeholder
 • Skakter i rustfrit stål
 • Inklusive alle former for fittings og ventiler samt transportør- og styringsteknologi

Brøndydelser
Vedligeholdelse og inspektion af hele brøndkonstruktionen og alt udstyr.

Innovativt højtydende sandfang med dobbelt stempelkammer (SDKK® / DKSK®) og om nødvendigt vores hypop®-impulsteknologi
Formålet med denne metode er at styrke filtret, rense porene i filtret og ligeledes at forstørre porene mellem grundvandsmagasinet og det ringformede mellemrum. Ved at anvende innovative teknologiske udviklinger af de intensive ekstraktionskamre som det dobbelt stempelkammer (SDKK ®), det dobbelte stempelgabskammer (DKSK ®), der kun bruger vand og derfor er miljøvenligt, og hypop®-impulsteknologien og derved at opnå optimale resultater.

Den kontinuerlige overvågning og kontrol med de bortledte partikler vha. en særlig flowmålingsenhed og periodisk prøvetagning giver jer hele tiden en gennemsigtig gennemførelse af driftsplanen.

Filtreringshastigheder ved brønden og grundvandmagasinet
Det fremgår af grafen, at effekten af det dobbelte stempelkammersystem er væsentligt højere end ved konventionelle metoder. Vi kan underbygge dette med mange års erfaring, referenceprojekter og mange tilfredse kunder.