Behandling af vand fra byggepladser

Vi er eksperter i behandling af forurenet vand

Vi har næsten 30 års erfaring i denne sektor - inden for alt fra afvanding i forbindelse med byggeri, tidligere gasværker, forladte industrigrunde og andre områder. Uanset hvad dit projekt er ­ underjordiske anlæg, tunneller, rørføring eller kloakanlæg - kan vi levere skræddersyede løsninger til jeres vandbehehandlingskrav.

Vores ydelser omfatter:

  • Bundfældningsenheder
  • Udfældnings-/flokkulerings-/filterenheder
  • Ionbyttere
  • Adsorbere med aktivt kul
  • Desorbere
  • Neutraliseringsenheder
  • Enheder til spildevandsbehandling/-konditionering

Vores store udvalg af udstyr gør, at vi hurtigt kan implementere de specifikke anlæg, der kræves i den respektive situation. Vi tilbyder særlig ekspertise inden for højvolumen-vandbehandling med gennemløbsmængder på op til flere tusind m³ i timen.

Vores præcise planlægning og meget effektive installation, vedligeholdelse og drift sikrer den økonomiske succes for det aktuelle projekt. Der kan opnås yderligere fordele gennem samarbejde med vores eksperter i afvanding af byggepladser. Alle systemer kan efter behov leveres med avanceret kontrolautomation og/eller fjernovervågning.

Vores anlæg er modulopbyggede, hvilket gør, at de hurtigt kan tilpasses, hvis forholdene ændrer sig.

Vi står gerne til rådighed med støtte og tekniske rådgivning til jeres specifikke projekt.