Deponiteknologier

Langsigtede vedligeholdelsesprogrammer

Hölscher Jensen har mange års erfaring inden for deponiteknologier.

Vores udbud af ydelser inden for deponiteknologi:

  • Opsamling af deponigas
  • Opsamling/behandling af lossepladsperkolat

Vi yder personlig støtte og leverer skræddersyede opsamlingssystemer til jeres specifikke behov. Vi gennemfører alle projekter til tiden og på en omkostningseffektiv måde. Alle opgaver gennemføres under overholdelse af gældende regler, love og forordninger samt industrielle sundheds- og sikkerhedsregler. Vores kernekompetencer omfatter bygning af gasbrønde, samlerør og samlestationer.

Vores serviceprogram kompletteres med langsigtede vedligeholdelsesprogrammer, der sikrer effektiv og pålidelig drift af de installerede anlæg til opsamling af perkolat. Vi står gerne til rådighed med ingeniørmæssig support og teknisk rådgivning i forbindelse med jeres specifikke projekt.