Horisontalt afvanding

Flade terrænprojekter

Horisontal afvanding bruges hovedsagligt i projekter med flade og lineære konstruktioner (jernbanelinjer, motorveje osv.) eller lange, smalle byggegruber.

Horisontal afvanding foretages normalt vha. afvandingsledninger med en diameter på mellem 80 mm og 100 mm, som installeres rundt om byggepladsen i dybder på indtil 6 meter, afhængigt af de lokale forhold. Renderne til afvandingsledningerne graves ud vha. rendegravere med påmonterede roterende skærekæder, som laver en rende, der er ca. 30 cm bred, i den ønskede dybde.

Afvandingsledningerne installeres på bunden af renden, når renden er gravet ud. Renden fyldes derefter op igen. Hvis grundvandsmagasinet på byggepladsen har lav permeabilitet, kan der ved bestemte dybder fyldes filtergrus på i stedet for jord for at øge dræningskapaciteten.

De installerede afvandingsledninger sluttes derefter til en vakuumstempelpumpe, som skaber det negative tryk, der kræves til vandoverførslen. Den delvise vakuum, der opnås, kan være på op til 0,9 bar (13 psi). Det oppumpede grundvand føres gennem vakuumstempelpumpen og derfra til en udløbslinje, der fører til et passende udledningssted.